i-Bimbing Halal

Selamat datang ke i-Bimbing Halal.
Soal selidik ini adalah bertujuan membantu mengenal pasti tahap kesediaan syarikat melalui penilaian kendiri.

1. Soal selidik ini hanyalah soalan penilaian dan bukan permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM)

2. Permohonan untuk SPHM boleh dibuat melalui portal rasmi MYeHALAL JAKIM di www.halal.gov.my/v4

3. Penilaian ini adalah berdasarkan keperluan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020 (MPPHM Domestik 2020).

4. Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian merangkumi 80 soalan.

5. Pengguna i-Bimbing Halal hanya dibenarkan untuk menjawab soal selidik ini sebanyak 2 kali sahaja.